1×17 – Curse

CASSIE NAVŠTÍVÍ JEJÍ BABIČKU A DOZVÍ SE PŘEKVAPUJÍCÍ NOVINKY, FAYE BUDE PRONÁSLEDOVÁNA A CHARLES PODNIKNE DALŠÍ KROK – Blackwell varuje Cassie a Adama, že jejich láska je možná osud, ale také prokletí. Navrhne, aby jeli navštívit Cassiinu babičku Jane a zjistili, zdali neexistuje kouzlo, které by prokletí zrušilo. Jane, varuje Cassie, že někdo v Kruhu zemře, pokud bude prokletí probuzeno. Mezitím začne Eva pronásledovat Faye a Charles podnikne další krok proti Blakwellovi.